Ритейл секторът – положителни перспективи и добри отправни точки за развитие

В отговор на нарастващия пазар браншът отправя поглед към първото издание на #RETAIL SHOW

Безспорно един от икономическите сектори, който бележи осезаемо развитие през последното десетилетие, е този на ритейла. С приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. се постигна промяна в икономическата ситуация, която даде възможност българските представители на сектора да обърнат поглед на Запад, а големи чуждестранни играчи да отворят пазарите си за страната ни и да разкрият свои представителства тук.

„Очакванията за периода 2019-2023 г. са българският ритейл сектор да бележи ръст в редица показатели“, според специализиран доклад, изготвен от EUROMONITOR INTERNATIONAL. Сред индикаторите са нарастващият пазар на дребно, развиващият се интернет ритейл и дигиталните решения.

Съгласно проучването през разглеждания 4-годишен период, при запазване на настоящите икономически тенденции, пазарът на дребно ще бележи постоянен и последователен ръст. Ако през 2018 г. той е възлизал на около 23 млрд. лв., то очакванията са през 2023 г. пазарът да достигне 28 млрд. лв. През 2007 г., когато страната ни е приета в ЕС, секторът е възлизал на 15 млрд. лв. Това означава, че при настоящите икономически условия през 2023 г. секторът ще отбележи близо 80% ръст спрямо годината на влизането ни в европейското бизнес семейство.

Индикациите на пазара създават нужда от бизнес форум на най-високо ниво

Изложените дотук данни ясно индикират, че секторът се нуждае от бизнес форум, който да предостави цялостна платформа за представяне на иновации и среща на фирмите, които произвеждат и внасят оборудване и услуги в сферата на ритейла. В отговор на нарастващия пазар през тази година стартира първото издание на #RETAIL SHOW, което ще се проведе в Интер Експо Център.

Първото в България и Балканския регион изложение за ритейл индустрията концентрира вниманието върху сектора от 6 до 9 ноември. Събитието ще даде възможност специалистите от областта на оборудването и технологиите за ритейл сектора да представят продуктите си и да създадат нови търговски контакти с компании от България и чужбина.

„Стремителното развитие на ритейл индустрията в световен план и отражението на тенденциите в България поставят нови предизвикателства и високи цели пред производители и търговци“, коментират организаторите. И допълват, че форумът у нас ще се проведе паралелно с най-голямото бизнес събитие на годината за София – мултиизложенията МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК и САЛОН НА ВИНОТО. На последното издание 23 560 души посетиха щандовете на над 500 директни изложители, заемащи площ от 16 000 кв.м, разпределени във всичките 6 изложбени зали на Интер Експо Център.

В отговор на търсенето в сектора #RETAIL SHOW ще предложи разнообразни решения за оборудване на магазини, охладителни системи и топли витрини, POS маркетинг и дигитални решения, POS софтуер и хардуер, системи за плащане и решения за електронната търговия. Компаниите ще предложат секюрити оборудване, идеи за дизайн на магазините, визуалната търговия, за изграждането и инженеринга на пространството, управлението на складовото стопанство и веригата за доставки, както и специализирани транспортни средства.

Интернет ритейлът – развиващият се с бързи темпове дигитален канал

Един от интересните аспекти, на които ще акцентира #RETAIL SHOW, са дигиталните решения и AI и IоT услугите в сектора. Това всъщност пряко кореспондира с тенденциите и прогнозите за растеж, които различните изследвания и анализи за ритейл сектора представят.

Ръстът на ритейл сектора у нас през 2019-2023 г. ще е изключително чувствителен по отношение на интернет ритейла и в частност – чрез използването на мобилни устройства и приложения. Очаква се играчите в сектора, включително и по-малките, да се ангажират все повече с развитието на търговските си канали в интернет, което ще доведе до по-нататъшно силно развитието на електронната търговия в България.

EUROMONITOR отделя и специално внимание на предизвикателствата пред сектора. Сред тях са демографските показатели и вътрешномиграционните процеси към градовете. Променящата се среда за развитие на пазара оказва влияние върху ритейлърите при развитието на по-ефективни стратегии и формати за достигане до потребителите. Според доклада секторът у нас е в догонваща позиция спрямо темпове на ръст и капацитета си спрямо западните европейски партньори. А това от своя страна е ясен признак за добър потенциал на ритейл сектора и ползите за бъдещите инвеститори и нови играчи в него.

Базирайки се на доклада на EUROMONITOR INTERNATIONAL, можем да направим заключението за положителните тенденции в българския ритейл сектор.

Потенциалът, с който бранша разполага, действително дава изключителни перспективи, а възможностите на електронната търговия създават изключителна отправна точка за развитие. Това обаче поражда редица въпроси. Сред тях са: Какви ще бъдат краткосрочните и дългосрочните тенденции? По какъв начин да развием бизнеса си? Как да овладеем потенциала на ретейл сектора?

Отговорите на тези въпроси ще търсим от 6 до 9 ноември – на първото издание на изложението #RETAIL SHOW.

1