Самостоятелен check-in и check-out в хотела с терминал за самообслужване

С ТАНГ сами правят своя check-in и check-out

Изложение СИХРЕ и изложение #RetailShow ни срещат със специалистите от Клубфербанд-ИТА, които представят терминал за самообслужване ТАНГ

За да е успешен хотелиерският ни бизнес, трябва да бъдем в крак с новите технологии. От една страна те оптимизират процесите и съответно – редуцират разходите, а от друга – правят хотела ни по-атрактивен за гостите, спрямо конкурентите.

Изключително любопитно и рационално технологично предложение ни очаква на изложение СИХРЕ и изложение #RetailShow само след броени дни. От 15 до 18 март компания Клубфербанд-ИТА ще представи терминал на самообслужване за автоматизирано настаняване на гости в хотел (ТАНГ).

Терминалът за самостоятелни check-in и check-out операции е подходящ както за по-големи хотели, така и за такива без рецепционист. ТАНГ Изпълнява основните функции на рецепционист и позволява на гостите на хотела да извършват самостоятелно автоматизирано настаняване.

Настаняването може да стане с предварителна резервация или без резервация. Резервацията може да е предплатена или не. Когато гостът няма резервация, той може да разгледа галерия от снимки на стаите и сам да си избере свободна стая.

ТАНГ е визията за високотехнологично обслужване

За автоматизирано въвеждане на личните данни на гостите се използва вграден скенер за документи. Автоматът формира автоматично електронна адресна карта.

След това машината попълва автоматично “Регистър за настанени туристи”, по чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма. Накрая заплащането става  с банкови карти на вграден банков ПОС-терминал.

С всички възможности и предимства на терминал на самообслужване за автоматизирано настаняване на гости в хотел (ТАНГ), даващ възможност за самостоятелен check-in и check-out, специалистите от Клубфербанд-ИТА ни запознават в зала 2, щанд 8. На изложение СИХРЕ и изложение #RetailShow.

С ТАНГ сами правят своя check-in и check-out
1